Đông Phương Hội – Vịnh Xuân Quyền


- Đông Phương Hội – Vịnh Xuân Quyền được thành lập tại Garden Grove, California do một số anh chị em có lòng đam mê với những học thuật của đông phương tập trung lại với nhau cùng nhau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong những lãnh vực học thuật và nghiên cứu của những bộ môn như võ thuật, yoga, khí công, nội công, đông y, lý số v.v...

- Vịnh Xuân Quyền và Khí Công- Dưỡng Sinh là hai bộ môn đầu tiên mà nhóm Đông Phương Hội muốn đào sâu và chia sẻ cùng với mọi người qua nhiều năm kinh nghiệm trong sự tìm tòi học hỏi và tập luyện .

- Tập luyện võ thuật là nghệ thuật tìm hiểu về chính bản thân mình, tìm ra những ưu khuyết điểm của chính mình mà vận dụng ở từng thời gian và không gian một cách hợp lý. Tập luyện võ thuật còn là sự tập luyện để vượt qua sự yếu kém của bản thân mình, tìm về sự tự tại của thân tâm chứ không phải để tranh hơn thua với người trong những đòn đấm đá. Sự tập luyện đúng mức sẽ giúp nâng cao tinh thần và thể lực ngày một tinh tấn hơn dù người tập ở bất kỳ lứa tuổi nào. 

- Khí Công - Dưỡng sinh là phương pháp tập luyện bao gồm khí công, nội công, day ấn huyệt để nâng cao sức khoẻ và phòng chống bệnh tật qua những phương pháp cổ điển từ ngàn xưa để lại. Sự tập luyện đúng cách sẽ đem lại một sức khoẻ khả quan và một tinh thần hài hoà, minh mẫn hầu có thể phòng chống bệnh tật và giảm thiểu những căng thẳng trong cuộc sống.